Testdag Slingshot 2023

Reserveer alvast in je agenda: 16 april 2023. 5 dagen voor deze datum laten we weten of het doorgaat. Het moet wel waaien!